Sala de Fusta

Imprimeix
PDF

 

La Sala de Fusta és una sala polivalent que està pensada per acollir des d'assajos, fins a espectacles

de petit format, amb una cabuda aproximada de 100 persones.